Program pozná v rámci EU a krajín 3. sveta

+12500

Študentov

+3200

expertov

+125

krajín

+37

konferencií

Slovensko

+6700

študentov

+324

expertov

+6

regiónov

+6

typov škôl

Experimentálne overené a dotvorené študentami stredných a vysokých škôl, ktorí sa učili program Životológia

Pozornosť médií

Výskum o programe Životológia

Študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia na stredných školách, majú tak radi program Životológia, že sa rozhodli robiť počas svojich štúdií na strednej, vysokej škole a učitelia pri zvyšovaní kvalifikácie, písať vedecké a študentské práce o nej. Tu môžete vidieť zoznam ich prác:

galéria

odbornosť a expertíza

V rokoch 2014 až 2019 akreditácia od Akreditačnej komisie špecializovaných činností pre prácu s mládežou od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre základné a stredné školy