„Tak vždy som chcela pomáhať a Vy všetci zo Životológie mi dávate cestu k tomu. Som pobláznená, za každú srandu, ale zase rada pomáham“.

Emma Sušienková / Obchodná Akadémia Pezinok

„Spočiatku sme sami nevedeli, ako tí študenti zareagujú, pretože viete akí sú mladí. Ostatní učitelia boli trochu skeptickí,. Ich reakcie boli všelijaké. Bola tam obava, že to vytlačí klasické vzdelávanie, avšak tieto obavy sa veľmi rýchlo rozplynuli a ukázalo sa,že Životológia bola veľmi potrebná, aby doplnila do systému presne to, čo mu momentálne chýba. Aktivity sú vybrané tak, že chytili tých mladých, je to vlastne o nich“.

RNDr. Jozef Lojan / riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine

„Ja som videla výstup z praxe žiakov, ktorí strávili týždeň s Vami. Veľmi sa mi páčilo prezentovanie činností, ktoré počas týždňa uskutočňovali. Bolo vidieť, že sa naučili správne prezentovať svoju prácu, čiže myslím si keď majú vedomosti, ktoré získajú od našich učiteľov, treba vedieť tieto vedomosti využiť a presadiť sa s nimi hlavne na trhu práce a tieto poznatky alebo využitie svojich schopností v reálnom živote – to ich učíte Vy“.

Ing. Janka Redechová / zástupkyňa riaditeľa školy, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica