Reportáže a články o nás

Televízie

Online noviny a portály

(po kliknutí na logo sa vám zobrazí článok)

Unqqqqqqqtitled

Untitled

Unqweqweqwetitled

Untitldgagasgfgshasdasfed

Untqweqweqweitled

Uqweqwerqwrqwrntitled

Tlačené noviny 

tQBa3Uap

Unteqweqweitled

Odborné príspevky v publikáciách a študentské práce

1. Holúbeková,H.: Životológia ako jeden z neformálnych nástrojov podpory talentov na stredných 
    školách. 2016. ročník 5. číslo 10, vyd. Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
    Euroguidance centrum. ISSN: 1338-8231, s.44 - http://web.saaic.sk/nrcg_new/kpj/index.html 

Vysokoškolské práce študentov o Životológii 

Bukovčák,L.:  Seminárna práca zo strategického manažmentu - Canvas model 
    podnikateľského zámeru startupovského charakteru Životológia. 2016. Ekonomická 
    univerzita v Bratislave, fakulta podnikového manažmentu, katedra manažmentu, 4. ročník.
 
 
Románová,M.: Semestrálny projekt B. 2017. Trnavská univerzita v Trnave, pedagogická 
    falkulta, 5.ročník

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *