Reportáže a články o nás

Životológia v TV

Životológia v online novinách a portáloch

Článok z 21.11.2016

Článok z 19.12.2017

Životológia v tlači

Článok z 22.02.2017

 

 

Článok z 06.06.2017

 

 

Odborné príspevky v publikáciách a študentské práce

 Holúbeková,H.: Životológia ako jeden z neformálnych nástrojov podpory talentov na stredných 
    školách. 2016. ročník 5. číslo 10, vyd. Slovenská asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
    Euroguidance centrum. ISSN: 1338-8231, s.44 - http://web.saaic.sk/nrcg_new/kpj/index.html 
 
Bukovčák,L.:  Seminárna práca zo strategického manažmentu - Canvas model 
    podnikateľského zámeru startupovského charakteru Životológia. 2016. Ekonomická 
    univerzita v Bratislave, fakulta podnikového manažmentu, katedra manažmentu, 4. ročník.

Románová,M.: Semestrálny projekt B. 2017. Trnavská univerzita v Trnave, pedagogická 
    falkulta, 5.ročník

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *