Referencie

„Rada by som poukázala na techniku akou je Životológia podávaná, oveľa jednoduchšie a predsa zaujimavejšie ako ostatné hodiny. Naučila nás sa lepšie vyjadrovať, celkovo ale aj vlastný názor. Stále pozitívny a otvorený prístup našich mentorov nám dodáva energiu a chuť do hodiny. To že nás oni oboznamujú s ichosobným životom nám dodáva pocit istoty aby sme sa aj mi podelili s ostatnými. Životológia je pre mňa aj určitým oddychom medzi všetkým hodinami kde do nás tlčú milióny a milióny informácií a my si aj tak zapamätáme len to čo chceme.Preto som vďačná že ako jedna z mála škôl máme možnosť sa vzdelávať aj takýmto novým a originálnym spôsobom“ 

Karolína Rokošná, Stredná škola “Jilemák”Trenčín

Bez názvu-3

„Tak vždy som chcela pomáhať a Vy všetci zo Životológie mi dávate cestu k tomu. Som pobláznená, za každú srandu, ale zase rada pomáham“.

Emma Sušienková, Obchodná Akadémia Pezinok

wfawfawg

„Heni si môj vzor, pre to, ako s nami komunikuješ ako si sa pustila do Životológie a presadzuješ ju, plníš si sny čo si nám ukazovala, ako sa správaš k svojim ratolestiam, ako sa dokážeš vyjadrovať pred luďmi, a toľko pozitívnej energie a takej snahy niečo nám do života dať, vieš mi vždy vyčariť usmev na tvári aj cez ten mobil, no si proste neskutočná! Som veľmi rada že niečo také ako je Životologia máme na škole, verím že mi ešte toho veľa dá“.

Simona Horaisová, Obchodná Akadémia Pezinok

riaditel

„Spočiatku sme sami nevedeli, ako tí študenti zareagujú, pretože viete akí sú mladí. Ostatní učitelia boli trochu skeptickí,. Ich reakcie boli všelijaké. Bola tam obava, že to vytlačí klasické vzdelávanie, avšak tieto obavy sa veľmi rýchlo rozplynuli a ukázalo sa,že Životológia bola veľmi potrebná, aby doplnila do systému presne to, čo mu momentálne chýba. Aktivity sú vybrané tak, že chytili tých mladých, je to vlastne o nich“.

RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine

Dana Navarova

„Keď nás p. Holubeková oslovila s ponukou „Životológie“ boli sme zvedaví, o čom to asi je. Boli sme úplne prvá škola, predtým sa to nikde nevyučovalo. Keďže sme otvorení novým veciam, povedali sme si, že to vyskúšame. Na našej škole to už funguje 3 roky. Životológia je zameraná na rozvoj citov, emócií, motivácie, záujmov, sociálizácie a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenia, na mravné hodnoty a tvorivosť.  Pomáha nám to aj pri riešení výchovných problémov na škole, ktoré sa na Životológii aktuálne a nenásilnou formou rozoberajú“.

Ing. Dana Navarová, zástupkyňa riaditeľa, Obchodná akadémia, Pezinok

Redechova

„Ja som videla výstup z praxe žiakov, ktorí strávili týždeň s Vami. Veľmi sa mi páčilo prezentovanie činností, ktoré počas týždňa uskutočňovali. Bolo vidieť, že sa naučili správne prezentovať svoju prácu, čiže myslím si keď majú vedomosti, ktoré získajú od našich učiteľov, treba vedieť tieto vedomosti využiť a presadiť sa s nimi hlavne na trhu práce a tieto poznatky alebo využitie svojich schopností v reálnom živote – to ich učíte Vy“.

Ing. Janka Redechová ,zástupkyňa riaditeľa školy, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica

Maria H

“Tento predmet je z môjho pohľadu ako užitočný, zhodnotenie vplyvu na kvalitu vnútorných vzťahov v triede zanalyzuje vedenie školy po ukončení školského roka.Určite však už teraz môžem skonštatovať, že je životológia prínosom, deti sa naučia ,ako správne komunikovať a vystupovať,“

 

Mgr. Mária Hančinská, riaditeľka, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Veronika

„Páči sa mi pravidlo, že trieda je Vegas. Čo sa stane vo Vegas, ostáva vo Vegas.“

Veronika Stískalová,  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Patricia

„Keď nám niečo napadne, spýtame sa a mentori nám veľmi radi odpovedia, sú ochotní. Je to zaujímavá hodina, iná ako klasické hodiny.“

Patrícia Horná, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

peterajova

Na každej hodine životológie sa dozvedám niečo nové. Či už o spolužiakoch alebo o sebe samej. Vďaka skvelým mentorom som sa naučila nielen počúvať, ale aj vnímať ostatných, správne reagovať na naoko bežné situácie a stanoviť si hodnoty, ktoré sú pre mňa naozaj dôležité. Z hodín si odnášam veľa zaujímavých poznatkov a skúseností, ktoré mi pomáhajú stať sa lepším človekom. Ďakujem, že môžem byť súčasťou tohto programu.

Jana Petrovajová, študentka, Cirkevné Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine.

Semko

"Na Životológii nás učia, ako rozpoznať, keď už nás niečo trápi alebo spoznať niečo o sebe, že ako sa chovať v niektorých situáciách a že to môže aj druhým ľuďom ubližovať"

Oliver Semko, študent Cirkevné Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine.

Kamil

Životológia.
Keď som prvýkrát počul predmet životológia, tak bolo veľmi ťažké predstaviť si, čoho konkrétne sa budeme držať, akých tém sa budeme dotýkať, ako to bude na hodinách vyzerať a tak podobne. Začalo to príchodom štyroch mladých ľudí, ktorých väčšina nepoznala, a tak sa nám  vybavili  aj rôzne otázky ako napríklad kto to je, alebo čo tu robí. Následne sme si sadli všetci do kruhu a začali hovoriť.  Takto sa to nieslo asi dve alebo tri hodiny. Postupne sme sa zoznamovali, či už osobne alebo s predmetom životológia, a potom to začalo. Prvé moje nadchnutie prišlo asi na štvrtej alebo piatej spoločnej hodine, kedy sme taktiež začali aj s aktivitami. Každá naša hodina začala tým, že sa nás pýtali ako sa máme, čo máme nové. Potom prišla malá aktivitka, ktorá zobudila každého z nás a mohli sme sa vrhnúť na ich vybranú tému. Témy boli a stále sú rôzne, ale nestrácajú svoju záživnosť. Tým chcem povedať, že na žiadnej hodine sa nedá nudiť.  Taktiež ako aj záživnosť tém sa mi páčil prístup učiteľky a mentorov. Do triedy prichádzajú vždy s úsmevom, teda dobrou náladu, ktorá podľa mňa naladí tú správnu atmosféru a sme pripravení komunikovať. No a konečne som tam, kde som sa chcel dostať. Komunikácia. Osobne si myslím, že je to najväčší problém našej mladej generácie. Asi sa pýtate, aký to má súvis so životológiou. Je veľmi prostý. Ako som spomenul, tak na tomto predmete spolu komunikujeme. Ale nie je to len o obyčajnej komunikácii. Vyučujúca nám spolu s mentormi dá priestor na vyjadrenie názoru a priestor na obhajobu. Myslím, že je to to najväčšie pozitívum tohto predmetu, pretože sa  učíme komunikovať, a keďže témy sú rôzneho charakteru, vieme sa správne vyjadriť a použiť tie správne argumenty.

Hodiny životológie mi veľmi pomáhajú a dozvedám sa veľa informácii, či už od učiteľky a mentorov, alebo od mojich spolužiakov. Som veľmi rád, že máme tento predmet, a určite je to veľký prínos pre našu školu, teda hlavne pre nás  gymnazistov. Ďakujem hlavne nášmu riaditeľovi, ktorý povolil realizovanie tohto projektu, a bolo by super, ak by bol tento predmet aj na iných školách, pretože to nám mladým veľmi pomôže.

Kamil Duffala, študent Cirkevné Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine.

pan

"Chcem sa Vám poďakovať za dnešný workshop. Myslim, že sa to ľuďom veľmi páčilo, bola to pre nich nová a možno i nečakane dobrá skúsenosť. Bola to dobrá skúsenosť aj pre mňa samotného. Som rád, že som mal možnosť spoznať to aspoň trochu bližšie, i keď Vy sami viete najlepšie, že to bola len taka ochutnávka, kde človek môže len tusiť, ako to chutí celé. Páčila sa mi na tom najmä tá otvorenosť a uprimnosť, s ktorou sa do toho všetci vkladáte, že sa na nič nehráte, ani nič nepredstierate. Je to možno to najcennejšie, čo celý tento program môže ľuďom dať". 
 
PhDr. Štefan Grajcár, konzultant centra Euroguidance a Slovenskú akademickú asociáciu pre medzinárodnú spoluprácu, podpredseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista

David kováčik

„Páči sa mi na týchto hodinách, že bavíme sa aj o veciach o ktorých sa napríklad s rodičmi moc nebavíme, tak otvorenejšie.“

Dávid Kováčik , Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

samuel

„Je lepšia ako klasická hodina, pretože sa s lektormi bavíme uvoľnenejšie a otvorene o všetkom. Preberáme svoje životné ciele a to, čo chceme dosiahnuť, preberáme aj také témy ako sex, rodina, aj o drogách sa rozprávame“

Samuel Mičo, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

kleknerova

„Študenti o tomto predmete hovoria ako o chýbajúcom článku vo vyučovaní“.

Katarína Kleknerová, Redaktorka TV JOJ

tomáš

„V mene organizácie Future Generation Europe by som chcel Teen mentorom vyjadriť úprimnú vďaku za uskutočnenie workshopu Životológie v rámci projektu Mini-Erasmus November 2016. Účastníci zo stredných škôl, boli veľmi spokojní a veríme, že ich to posunie v živote ďalej.Taktiež vyjadrujem potešenie, že sme spoločne s Teen mentormi - okrem obohatenia študentov o nové informácie - možno prebudili viacero ľudí k väčšej aktivite a možno práve toto im môže do budúcnosti zmeniť život“.

Tomáš Meňuš, Future generation Europe

roháč

„V prvom rade je ťažké, zatiaľ zhodnotiť priamy, či nepriamy vplyv Životológie vo vzdelávaní. Skôr by som odhadoval, že pozitívny vplyv má na niekoľkých jednotlivcov, než na „všetkých“ žiakov. Súvisí to však aj s úrovňou už dosiahnutých zručností, vedomostí a postojov našich žiakov, ktoré sú ehm, často na veľmi skromnej úrovni. V tomto smere však Životológia, snáď pomáha otvoriť aj iné obzory, než ktoré bežne odkrýva bežné vyučovanie a rozhodne má značný potenciál na rozvoj viacerých osobnostných kompetencií žiakov. Avšak pod podmienkou sústavnej pravidelnej výuky tohto programu, nie príležitostne. Pozitívom je, že sa nad nimi „neláme palica“ a najmä, že majú možnosť podieľať sa na činnosti celku a ich názor sa akceptuje, resp. vo všeobecnosti majú možnosť prejaviť sa. Ako účinné vidím prepájanie učiva so životnými príbehmi mentorov“.

PhDr.Peter Roháč, učiteľ Etiky, Obchodná akadémia Pezinok

Marta Kubíčková

„Je stále viac mladých ľudí s ubolenými dušičkami a keďže je to problém najmä posledných rokov, my učitelia zatiaľ nie sme dostatočne vybavení zručnosťami, návodmi, technikami na zvládanie a dostatočné riešenie problémov, ktoré sa v súčasnosti tak často vyskytujú v žiackych kolektívoch. Životológia by učiteľom etickej výchovy, ale aj triednym učiteľom mohla byť v tomto veľmi nápomocná. Celý projekt hodnotím ako veľmi prínosný pre žiakov aj pre školu.“

  RNDr.Marta Kubíčková, učiteľka OA Pezinok

Matula

„Na tomto predmete mám rád, že vlastne ide o neformálne vzdelávanie a všetci sme si tam rovní, vo vzťahu Teen mentora a študenta. Skrátka nikto nie je nadradený a ani podradený a aj tento projekt je založený na skvelých kamarátskych vzťahoch.

A tak som veľmi rád, že som s vami všetkými v mentorskom time a že som sa mohol stať tento rok Teen mentorom. Našiel som si nové kontakty a bavíme sa všetky skupiny pokope. Vekovo od študentov SŠ-VŠ až po dospelých v rôznych pracovných profesiách. A sme ako keby taká jedna rodinka, ktorá aj mňa posúva ďalej a dáva mi aj rôzne projekty, konferencie na ktorých sa naozaj aj s vami všetkými rád zúčastňujem. A je to super prepojenie s mojím odborom.Mojím poslaním pre tento skvelý projekt je, že by som rád pomohol mladým ľudom s podobnými problémami aké som ja prežíval a samozrejme že plánujem pokračovať v mentoringu aj po skončení tejto SŠ“

 

Lukáš Matula, Obchodná Akadémia Pezinok

Gíčová

„Životológia je predmet, ktorý sa vyučuje na 5 školách na Slovensku a jednou zo  škôl je aj tá moja Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine. Som veľmi rada, že tento predmet je aj v mojom rozvrhu hodín. Na začiatku som vôbec nevedela, čo sa na tomto predmete budeme učiť. Neskôr som zistila, že je to predmet práve o nás, o ľuďoch. Na tieto hodiny chodia k nám 4 mladí mentori, ktorí nás učia o spoznaní samých seba, o vzťahoch medzi nami, o záujmoch a starostlivosti o naše zdravie. Tieto hodiny mi dávajú do života veľa. Učia ma ako sa správať k ľudom, ako zistiť, čo ma baví, ako správne sa starať o svoje zdravie a telo. Prajem všetkým mladým ľuďom, aby mali tú možnosť „ocitnúť sa“ na Životológii“.

Anetka Gíčová, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Snine

Gelien

„S rodičmi alebo pred učiteľmi si tak nedovolíme povedať, ako pred nimi. Nie že ako kamárátov ich berieme, ale ako Henika povedala, rovnocenných.“

Roman Gelien, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Ludmila

„Od workshopu Životológie pre nás, výchovných poradcov som očakávala príjemnú atmosféru, tešila som sa, že sa dozviem niečo nové. Moje očakávania boli prekonané. Priniesol mi novú filozofiu a pohľad na život, vďaka čomu sa mi stratil pocit vyhorenosti. Ako ďalšie prínosy by som chcela vyzdvihnúť, že som získala novú motiváciu k tvorivému prístupu k práci a životu a inšpirovala som sa, ako vytvoriť príjemnú atmosféru. Odporúčam tréningy Životológie pre mojich ďalších kolegov, učiteľov, rodičov a ďalších dospelých, lebo každý by si tam našiel riešenia pre svoje problémy. Jedinú vec, čo by sa dalo vytknúť je to, že by som vyhradila na takéto zaujímavé vzdelávacie aktivity pre nás omnoho viac času“.

Ľudmila Hrachovinová, učiteľka a výchovný poradca,  SOŠ Ivanská cesta, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *