Teen mentori

Petra (Nelka) Ragas

Vyštudovala vysokú školu sociálnej práce, prešla výučbou Montessori a andragogickým (pedagogickým) vzdelávaním. Dnes sa venuje rozvoju detského potenciálu. Viac ako 10 rokov pracuje s deťmi a mládežou, ako certifikovaná animátorka, mentorka a lektorka. Viac o Peťke tu

Email: rozumiemedetom@gmail.com

Web: www.rozumiemedetom.skwww.ozsilarozvoja.sk

fb_icon

Jana Bytčáneková

Pôvodne stredoškolská učiteľka angličtiny a prekladateľka, v súčasnosti sa chce venovať hlavne mediácii ako alternatívnemu spôsobu riešenia sporov so zameraním na rodinnú mediáciu. Dobrovoľnícky pracuje pre Úsmev ako dar ako koordinátorka rodinných stretnutí, čo je funkcia veľmi podobná mediátorovi, pokiaľ ide o spôsob hľadania riešení. Viac o Janke tu

Email: jana.bytcanekova@gmail.com

fb_icon

         

Zuzana Takácsová

Vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem práva sa v minulosti venovala zvyšovaniu finančnej gramotnosti v Slovenskej bankovej asociácii na pozícii právničky Bankovej ombudsmanky a v Národnej banke Slovenska ako hlavná inšpektorka dohľadu. Podieľala sa na tvorbe vzdelávacích modulov pre základné a stredné školy. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka, no potreba zvyšovať právne povedomie v spoločnosti ju neopustila. Projekt životológie ju veľmi oslovil a do projektu prispieva práve témou zvyšovania právneho povedomia stredoškolákov.

 

 

Peter Huray

je absolventom ekonomickej fakulty na Masarykovej univerzity v Brne, taktiež absolvoval štúdium na Universidad de A Coruna v Španielsku. Má  medzinárodné skúsenosti s prácou s mládežou na európskej úrovni, v súčasnosti sa špecializuje na tréning a poradenstvo v oblasti neformálneho vzdelávania, soft skills a projektového manažmentu. Angažuje sa v rozvoji zemplínskeho regiónu, v súčasnosti má na starosti manažment medzinárodných projektov v neziskovom sektore. 

linkedin_icon

Veronika Strnisková 

Ako dobrovoľníčka je zapojená ako mentorka, konkrétne v divízii HR, kde sa podieľa na príprave a tvorbe vzdelávacieho systému mentorov, prijímaní a výbere mentorov do programu, jej záujem sa pohybuje aj v oblastiach Vzťahológie, Vnútrovedy a Kariéristiky.

Email: veronikastrniskova@gmail.com

fb_icon linkedin_icon

Michal Grozda

Má medzinárodné skúsenosti s prácou s mládežou na európskej úrovni, angažuje sa v rozvoji zemplínskeho regiónu , ako dobrovoľník je zapojený ako mentor a zároveň má pedagogické vzdelanie, konkrétne vo výuke anglického jazyka, podieľa sa na preklade programu do anglického jazyka, nakoľko je záujem aj z iných krajín vzdelávať Lifeology v ďalších európskych krajinách.  

linkedin_icon

Lucia Mariničová

absolventka Ekonomickej Fakulty Univerzity Mateja Bela, od roku 2010 sa profesionalizuje na poli práce s mládežou na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Je členkou Aiesec Alumni Slovakia, má za sebou organizáciu a projektovanie mnohých mládežníckych aktivít a projektov. Aktuálne pôsobí ako projektový manažér pre verejný a neziskový sektor. 

linkedin_icon

Barbora (Baška) Baisová 

Ako dobrovoľníčka je zapojená do programu ako asistentka PR riaditeľky, pripravuje podklady pre médiá, pre PR, články a videá. Stará sa o výstupy na youtube, o sociálne siete, instagram a FB.

Je prezidentkou slovenskej pobočky medzinárodnej mládežníckej organizácie Media & Youth pôsobiacej v 16 krajinách s viac ako 5 tisíc členmi. Momentálne je študentkou Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Email: baska.baisova@gmail.com

Web: http://may.am/sk/

linkedin_icon fb_icon