Učíme pre život 2018

Konferencia Učíme pre život 2018 sa konala 23. – 25. marca 2018 v Poprade.

Organizátori v materiáloch o konferencii uvádzali:
Jubilejný 10. ročník bude sprevádzaný zvolaním O T V Á R A M E ! Hoci vzdelávanie sa postupne mení a škola už nie je jediným miestom, kde ho môžeme získať, školské vzdelávanie stále zohráva kľúčovú úlohu. Medzi rodičmi a vo verejnosti často počúvame kritiku, že školy si pestujú a chránia svoj vlastný svet, oddelený od reality za plotom školského areálu. Konferencia Učíme pre život je určená predovšetkým tým, ktorí hľadajú cesty von z tohto chráneného šera či príšeria. A tento rok to chceme zdôrazniť naplno – aby bolo každému jasné, že v marci 2018 v Poprade sa nikto pred nikým a pred ničím neuzatvára. Naopak, otvárame!

Sme radi, že aj my sme sa mohli zúčastniť a ukázať, čo je ŽIVOTOLÓGIA.

Ako sa workshop páčil komentuje Anita Bernerová (učiteľka a mentorka v Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa):

Workshop projektu Životológia som zažila na konferencii pre učiteľov. Keďže pôsobím na škole, kde máme uvoľnenú atmosféru, príjemné podmienky, dôverné a podporné vzťahy či už v učiteľskom kolektíve alebo s našimi študentami, ich prístup a ponuku som prijala veľmi prirodzene a s veľkým nadšením. Síce som mala možnosť zažiť iba krátku ukážku ich pôsobenia, myslím si, že zachytili veľmi dôležitú myšlienku: ukázať dospievajúcim študentom, že ich životy v prvom rade riadia oni sami. Aj keď ten život v istej chvíli nie je naplnený, exitujú cesty, ktoré nakoniec ich dovedú do cieľa. A že čo je ten cieľ a aké sú tie cesty? Zapojením sa do projektu možno sa nájde odpoveď aj na tieto otázky. A možno nie. Ale v skutočnosti áno! 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *